Program razvoja podeželja

Program razvoja podeželja

Nakup nove tehnološke opreme #2

Sredstva iz naslova operacije »Naložbe v pred industrijsko predelavo lesa«, podukrepa 8.6. »Podpora za naložbe v gozdarske tehnologijo ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov« iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014-2020 smo prejeli še za nakup nove parilnice za les ter novega dvoriščnega nakladalnika s paletnimi vilicami.

V podjetju zaznavamo vedno večje zahteve naročnikov po visoki kvaliteti izdelkov oziroma po lesenih izdelkih, ki imajo lepši oziroma po celotni površini bolj enakomerni barvni odtenek lesa (parjenje lesa), in so primerni za enostavno nadaljnjo obdelavo, zato smo se namenili nadgraditi obstoječe stroje z novo parilnico za les. Naše podjetje že ima parilnico za les, ki pa z naraščajočim obsegom povpraševanja po naših uslugah ne zadostujejo več vsem našim potrebam, zato smo se odločili za nakup še ene večje parilnice za les, ki pričakujemo, da bo zadostila našim potrebam za vsaj nadaljnjih pet let. Z nakupom novega dvoriščnega nakladalnika, kateri bo zamenjal obstoječi več kot 10 let stari nakladalnik, ki je precej dotrajan in se vedno bolj pogosto kvari, želimo zagotoviti boljšo logistiko poslovanja in lažjo manipulacijo na našem žagarskem obratu, kar nam bo v določeni meri povečalo tudi naše proizvodne zmogljivosti in izboljšalo delovne pogoje za zaposlene.

 

Nakup nove tehnološke opreme #1

Sredstva iz naslova operacije »Naložbe v pred industrijsko predelavo lesa«, podukrepa 8.6. »Podpora za naložbe v gozdarske tehnologijo ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov« iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014-2020 smo prejeli za nakup nove linije za robljenje desk in razrez prizm z optimizacijo, novega stroja za izdelavo sekancev in novega viličarja na dizel pogon.

Večino prihodkov v našem podjetju ustvarimo z razrezom in prodajo žaganega lesa. V podjetju zaznavamo vedno večje zahteve naročnikov po visoki kvaliteti izdelkov, zato smo se namenili nadgraditi obstoječe stroje z novo tehnološko opremo. Z uporabo nove linije za robljenje desk in razrez prizm bomo z minimalnim časom in najvišjo možno kvaliteto izdelovati različne izdelke iz našega bogatega proizvodnega programa (deske, plohi, morali, ...), prav tako pa bomo na ta način zmanjšali fizično obremenitev za zaposlene, ki jih bomo lahko koristili za izvajanje drugih opravil (večja avtomatizacija v proizvodnji). Nov viličar nam bo zagotovil boljšo logistiko v proizvodnem procesu in bolj kontinuiran proizvodni proces, z novim strojem za izdelavo sekancev pa bomo lesne odpadke, ki so brez ali z zelo nizko cenovno vrednostjo, nadgradili z novim produktom – kvalitetnimi lesnimi sekanci, ki so cenovno atraktiven produkt tako na domačem kot na tujem trgu.